Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges främsta Joomla!®-webbyrå       031-38 60 600     info@joomlaproffs.se

8 feb, 2019

Doktorsavhandling om Öppen Källkod med fokus på Joomla

Glasögon ligger på en tjockt anteckningsblock
Doktorsavhandling om Öppen Källkod med fokus på Joomla

Markus Raditz på Linköpings Universitet har gått på djupet kring hur affärsverksamhet och öppen källkod kan spela med och emot varandra. I sin doktorsavhandling går Markus igenom viktiga aspekter kring community-drivna öppen källkod projekt och vilka utmaningar de står inför när de kommersialiseras.

I inledningen till arbetet skriver han:

Denna avhandling undersöker fenomenet öppen källkod, ’open source’, ur ett lednings och styrningsperspektiv. Mer konkret studeras aspekter på kommersialisering av ett community-drivet open source projekt (OSS, open source software). Uttrycket ’community-drivet’ hänvisar till open source projekt som drivs och styrs av volontärgrupper, till skillnad från open source projekt som drivs och styrs av enskilda företag.

Genom att tillämpa ett affärsekologiperspektiv fokuserar denna avhandling på det vidare sammanhang som karaktäriserar kommersialisering av OSS, såsom globala och kollaborativa produktionssystem, värderingarna öppenhet och samarbete, marknadsstrukturer, och diffusa organisationsgränser. Aktiviteterna i open source communityn och dess kringliggande ekosystem kan bidra till många fördelar för företag, och därför kan ett affärsekologiperspektiv vara en användbar analytisk lins för att förstå de möjligheter, utmaningar och risker som företag står inför när de kommersialiserar OSS.

Ni hittar hela arbetet på Linköpings Universitets hemsida: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1265888&dswid=-8421

 

 

 


Taggar: