Sveriges främsta Joomla-webbyrå
sv Swedish en English

NextCloud

Ta kontroll över ”molnet”.

NextCloud - Multiplattformen som ger dig kontroll

Dela och samarbeta med era filer & dokument, skicka och ta emot e-post, hantera din kalender och ha videochattar utan dataläckage

Idag förlitar sig många på de stora molntjänsterna av exempelvis Microsoft (OneDrive), Apple (iCloud) eller Google (GoogleDrive) för lagring av data och dokumenthantering. Det börjar dock bli vanligare för företag och organisationer att leta efter andra alternativ. Dels för att få ner kostnader och dels för mer kontroll och tillförlitlighet över organisationens data. Idag kan det vara problematiskt att spara känslig data på serverar i utlandet och framförallt utanför EUs gränser.

NextCloud har blivit allt mer populärt de senaste åren och dess utveckling har gått mycket snabbt. Idag är NextCloud en värdig konkurrent till Dropbox, men NextCloud erbjuder fler tjänster än bara lagring genom tillägg ungefär som appar. Det finns hundratal olika tillägg för NetCloud vilket gör att man kan bygga ut funktionaliteten med bl. a.  projekthantering, kalender, lösenordshanterare, chatt, mediahanterare, kontaker och mycket annat.

Med andra ord går det att använda NextCloud som en central datahanterare och på så vis ersätta flera olika tjänster i en organisations internwebb.


Hög säkerthet och sekretess med NextCloud

Kontroll

Skydda, kontrollera och övervaka data och kommunikation i ditt företag. Garantera affärsmässiga och juridiska krav. Spara dina data på servrar du äger och vet var de är. Ingenting läcker, inte ens metadata.

Höga er produktivitet med NextCloud

Produktivitet

Uppnå högre produktivitet över vilken plattform som helst, på kontoret eller på resande fot, dela, samarbeta och kommunicera över organisationsgränser. Nextcloud ger transparent åtkomst till data på valfri plattform och enhet.

Intern kommunikation utan gränser med NextCloud

Intern kommunikation

Upplev ständiga förbättringar från en blomstrande och transparent, öppen källkodsmodell för samhällsutveckling, fri från låsta funktioner eller betalväggar.

Joomlaproffs.se is not affiliated with or endorsed by the Joomla Project or Open Source Matters. The Joomla name and logo are used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.

© Copyright 2011 - | W&N Media AB