Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges främsta Joomla!®-webbyrå       031-38 60 600     info@joomlaproffs.se

supportkille som svarar på vanliga frågor
Programmering och systemutveckling

Vanliga frågor och svar till en Joomlautvecklare

Välkommen till vår FAQ-sida om våra pogrammerings- och systemutvecklingstjänster! Här hittar du svar på vanliga frågor om webbutveckling, vår webbyrå och våra tjänster. Upptäck allt från de programmeringsspråk vi använder för Joomla CMS och vårt expertkunnande inom YOOtheme Pro till hur vi avgör kostnaden för specialfunktioner. Vi strävar efter att erbjuda seriös och dedikerad service till våra kunder. Läs igenom dessa frågor och svar för att få en bättre förståelse för vårt arbete.

Vilka programmeringsspråk och teknologier använder Joomla CMS?

Joomla CMS är utvecklat med hjälp av flera programmeringsspråk för att skapa en robust och flexibel webbplattform. Här är de viktigaste programmeringsspråken som används i Joomla:

 1. PHP: Precis som många andra öppen källkodsprojekt bygger Joomla på PHP (Hypertext Preprocessor). Det är ett populärt serversideprogrammeringsspråk som används för att hantera dynamiskt innehåll och skapa interaktiva webbsidor.

 2. JavaScript: JavaScript är ett klientsideprogrammeringsspråk som används för att göra webbsidor interaktiva och förbättra användarupplevelsen. Joomla använder JavaScript för att tillhandahålla dynamiska effekter, validering av formulär och hantering av interaktioner på webbplatsen.

 3. MySQL: Joomla använder MySQL som sin standarddatabas för att lagra och hantera webbplatsens innehåll och data. MySQL är en populär relationsdatabashanterare som ger effektiv och pålitlig datahantering.

Joomla har genomgått betydande förbättringar under de senaste åren och stödjer nu version 7.4 i den senaste Joomla 4-versionen. Dessutom har optimeringar gjorts för att säkerställa att Joomla fungerar smidigt med PHP 8.2. För närvarande kräver Joomla ett minimistöd för MySQL 5.6 för att fungera korrekt, men i framtiden kan kraven höjas när fler optimerade funktioner introduceras.

Med de nya versionerna av MySQL 8.0 och PHP 8.2 har Joomla och systemen som bygger på Joomla blivit oerhört snabba och robusta. Dessa uppgraderingar möjliggör också integrering av de senaste teknologiska innovationerna inom både MySQL och PHP, vilket ger bättre prestanda och funktioner för Joomla-webbplatser.

Genom att använda kombinationen av PHP, JavaScript och MySQL kan Joomla erbjuda en kraftfull plattform för att bygga dynamiska och skräddarsydda webbplatser med avancerade funktioner och flexibilitet.

Använder Joomla CMS jQuery och är ni duktiga på det?

Tidigare har Joomla CMS använt jQuery som en del av sin webbutvecklingsarsenal. Dock har utvecklingen rört sig mot att anpassa sig till nya trender och normer inom webbutveckling. Här är några viktiga punkter att notera:

 1. Tidigare versioner av Joomla: Innan Joomla 3 använde Joomla ett annat JavaScript-bibliotek vid namn MooTools istället för jQuery. Denna övergång från MooTools till jQuery infördes i Joomla 3.

 2. Joomla 4 och framåt: I den senaste versionen av Joomla, Joomla 4, har man övergett användningen av jQuery helt och hållet. Istället bygger man nu på ren JavaScript, även känt som Vanilla JavaScript. Detta beslut har fattats för att hålla sig uppdaterade med utvecklingen inom webbutveckling och dra nytta av de senaste JavaScript-funktionerna och -standarderna.

 3. Vårt expertisområde: Som en duktig webbyrå inom Joomla-utveckling har vi anpassat oss till dessa förändringar och har fullt fokus på JavaScript i alla våra Joomla-tillägg och anpassningar. Vi är väl förtrogna med JavaScript-baserad utveckling och håller oss uppdaterade med de senaste trenderna och bästa praxis inom området.

Genom att ha övergått från jQuery till ren JavaScript kan Joomla dra nytta av snabbare prestanda och bättre flexibilitet. Vi som webbyrå är medvetna om och väl rustade för dessa förändringar och kan hjälpa till att bygga moderna och optimerade Joomla-webbplatser utan att förlita oss på specifika bibliotek som jQuery.

Sammanfattningsvis kan vi säga att med den senaste versionen av Joomla (Joomla 4) har man övergivit användningen av jQuery till förmån för ren JavaScript. Vi som webbyrå har anpassat oss till dessa förändringar och är kunniga inom JavaScript-baserad utveckling för att möta dagens webbutvecklingens normer och trender.

Vad kostar det att utveckla en specialfunktion till Joomla?

Kostnaden för att utveckla en specialfunktion till Joomla varierar beroende på flera faktorer. Här är några viktiga punkter att överväga:

 1. Komplexitet och omfattning: Kostnaden beror på hur komplex och omfattande den önskade specialfunktionen är. En enklare funktion, som en XML- eller RSS-skriver/läsare mellan två webbsidor, kan ta några få timmar att utveckla. Å andra sidan kan mer avancerade funktioner, till exempel ett bokningssystem, ta flera veckor eller till och med månader att utveckla, beroende på dess komplexitet och de specifika kraven.

 2. Tidsåtgång och arbetskraft: Kostnaden för utvecklingen kan påverkas av den tid och arbetskraft som krävs för att implementera specialfunktionen. Utvecklingsteamets storlek och kompetensnivå, samt den tid det tar att planera, designa, implementera och testa funktionen, spelar en roll i kostnadsberäkningen.

 3. Unik anpassning och integration: Om specialfunktionen kräver unik anpassning och integration med befintliga system eller tredjepartsintegrationer kan det påverka kostnaden. Det kan kräva extra tid och resurser för att säkerställa en sömlös och pålitlig integration.

För att ge er en grov prisuppskattning är det bäst att använda formuläret för offertförfrågan på vår webbsida (knappen Offertförfrågan). Genom att dela era specifika krav och önskemål kan vi ge er en bättre uppfattning om kostnaden och bedöma om det är värt att investera i utvecklingen av den specialfunktion ni behöver.

Det är viktigt att notera att vi alltid bygger extensions till Joomla enligt den senaste standarden. Detta gör att funktionen blir lätt att hantera och anpassa till framtida Joomla-versioner, vilket ger er en långsiktig och hållbar lösning för er webbplats.

Kan man bygga specialfunktioner till sidbyggaren YOOtheme Pro?

Ja, det är absolut möjligt att bygga specialfunktioner och tillägg till YOOtheme Pro-sidbyggaren. Vi har omfattande erfarenhet av att skapa anpassade tillägg och specialfunktioner för våra kunder som integreras sömlöst med YOOtheme Pro. Här är några viktiga punkter att notera:

 1. Bredd av specialanpassningar: Vi kan bygga allt från små specialanpassade element som förenklar webbadministrationen till stora och komplexa system som integreras med e-handelslösningar. Vårt team av utvecklare är erfarna inom att skapa specialfunktioner som möter era specifika behov och krav.

 2. Utvecklingsmöjligheter: YOOtheme Pro-sidbyggaren har öppnat upp för mer flexibilitet och utökade möjligheter för plugins och tillägg under de senaste åren. Det betyder att vi kan bygga mer avancerade och skräddarsydda lösningar som kan utöka funktionaliteten hos YOOtheme Pro och anpassa den efter era unika behov.

 3. Användning av UIkit: YOOtheme Pro bygger på sitt eget frontend-ramverk som kallas UIkit (https://getuikit.com). Vi har djup kunskap och expertis när det gäller att arbeta med UIkit-ramverket och kan dra nytta av dess funktioner och möjligheter för att skapa specialfunktioner och tillägg som passar perfekt med YOOtheme Pro-sidbyggaren.

Vårt team är väl förtroligt med YOOtheme Pro-sidbyggaren och dess möjligheter. Vi har erfarenhet av att skapa skräddarsydda lösningar som förbättrar användarupplevelsen och funktionaliteten hos YOOtheme Pro-baserade webbplatser.

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi har lång erfarenhet av att bygga specialfunktioner och tillägg till YOOtheme Pro-sidbyggaren. Vi kan skapa anpassade element, stora integrerade system och mycket mer för att möta era specifika behov. Med vår expertis i UIkit-ramverket kan vi skapa skräddarsydda lösningar som passar perfekt med YOOtheme Pro och bidrar till att förstärka er webbplats.

Hur vet man om en webbyrå är duktiga utvecklare?

Det kan vara svårt att bedöma en webbyrås kompetens enbart genom att läsa deras webbsida. Här är några viktiga saker att titta på för att få en bättre uppfattning om en webbyrås utvecklarförmåga:

 1. Referenser och tidigare projekt: Kolla noggrant på webbyråns referenser och portfölj. Ta reda på vilka typer av funktioner de har byggt och hur de har lyckats leverera dem. Det ger dig en inblick i deras tekniska kompetens och erfarenhet.

 2. Färdiga mjukvarulösningar: Ta reda på om webbyrån erbjuder färdiga mjukvarulösningar eller produkter. Om de har egna produkter eller tillägg som de säljer kan det vara en indikation på att de håller sig uppdaterade och kompetenta inom webbprogrammering. Det kan också visa på deras förmåga att bygga återanvändbara och skalbara lösningar.

 3. Drift och support: Det är viktigt att se vad webbyrån erbjuder när det gäller drift och support. En pålitlig webbyrå bör vara villig att erbjuda drift och support för de system de utvecklar. En stark och långsiktig relation med en webbyrå innebär att de kan hantera tekniska förändringar över tid och hålla system uppdaterade med nya funktioner och teknologiska framsteg.

 4. Kundrecensioner och omdömen: Läs recensioner och omdömen från tidigare kunder om webbyråns arbete. Det kan ge dig en insikt i deras förmåga att leverera högkvalitativa lösningar och ge god kundservice.

Att bedöma en webbyrås kompetens är en viktig process och det kan vara värt att ha en direkt dialog med dem för att ställa frågor, förstå deras tillvägagångssätt och bedöma deras professionalitet och engagemang för ditt projekt.

För att bedöma en webbyrås utvecklarförmåga, bör du undersöka deras referenser, tidigare projekt, erbjudna drift- och supporttjänster, kompetensnivå och certifieringar, samt läsa kundrecensioner. Genom en noggrann utvärdering kan du fatta ett informerat beslut om vilken webbyrå som är bäst lämpad att uppfylla dina behov och krav.

Kan man inte bara använda färdiga plugins och tillägg?

Det är absolut möjligt och ibland fördelaktigt att använda färdiga plugins och tillägg för att tillgodose specifika behov på en webbplats. Här är några viktiga punkter att överväga:

 1. Passande funktionalitet: Om du hittar en plugin eller ett tillägg som exakt uppfyller dina behov, och det fungerar bra för dig, så är det definitivt en bra lösning. Inom öppen källkod kan du ofta också modifiera koden och anpassa den efter dina specifika krav.

 2. Komplexitet och användarvänlighet: Ibland kan färdiga plugins och tillägg vara mycket avancerade och komplexa att använda eller konfigurera. Om det blir svårt för dig eller dina användare att dra nytta av funktionaliteten på ett effektivt sätt, kan det vara värt att överväga att skapa en skräddarsydd lösning som är mer användarvänlig och passar specifikt för dina behov.

 3. Brister i funktionalitet: Vissa färdiga plugins och tillägg kan sakna viss funktionalitet eller inte ha alla de specifika egenskaper du behöver. Om det finns betydande brister eller om du behöver anpassa funktionaliteten ytterligare, kan det vara mer fördelaktigt att bygga en skräddarsydd funktion som uppfyller exakt det du vill ha.

 4. Vidareutveckling och användargränssnitt: Genom att bygga en skräddarsydd funktion har du oftast bättre kontroll över dess vidareutveckling och anpassning till framtida behov. Du kan också skapa ett mer strömlinjeformat användargränssnitt som passar exakt för dina användare och gör det enkelt för dem att använda den skapade funktionen.

Sammanfattningsvis kan färdiga plugins och tillägg vara användbara och praktiska för att tillgodose specifika behov på en webbplats. Men i vissa fall kan en skräddarsydd lösning vara föredragen om det finns komplexitet, brister i funktionalitet eller behovet av ett specifikt användargränssnitt. Det är viktigt att överväga dina specifika behov och göra en bedömning för att avgöra om en färdig lösning eller en skräddarsydd funktion är den bästa vägen att ta.